İnsan formundan esinlenildi. İnsana ithaf edildi. Konut sanatının öncüsü olarak DAP Yapı, bir heykeltıraş titizliğiyle İstanbul’a ve ülkemize anıt binalar, sembol eserler kazandırma vizyonuyla özgün projeler gerçekleştirmektedir. İnsanımıza duyguyu saygı, tüketiciye gösterdiği özenin bir simgesi olarak geliştirdiği son projesini, ‘insan’a ithaf etmiştir. İnsana sunulacak ideal yaşam alanları oluşturma çabasının bir nişanesi olan proje, adını, mimari formunu ve konseptini insandan almıştır. Her şeyiyle insandan esinlenilen Adam Kule, DAP Yapı vizyonunun son halkası ve insana ithaf edilen bir sanat eseridir.

Yüklenici DAP YAPI
Proje Yeri İstanbul, Maltepe
Konut Seçenekleri 0+1, 1+1
Projenin Teslim Tarihi Nisan 2017
Adres

Altayçeşme Mahallesi Samanyolu Sok. No:16 B Blok Maltepe / İstanbul